Suomeksi

Tirrovoimaa- hanke

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pasmajärven kylän ja erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö ja kannustetaan kyläläisiä omaehtoiseen kylien elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kehittämishankkeen avulla selvitetään, onko alueella mahdollisuuksia kehittyä luontomatkailukohteeksi. Sen sijaan että kylien metsät hakataan, haluavat yhteismetsän jäsenet yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa selvittää sen, miten Pasmajärven kylässä voidaan hyödyntää metsiä ja maa-alueita; Onko metsillä hakkuiden sijaan muuta pitempiaikaista arvoa ja miten alueen kehittäminen luontomatkailukohteeksi sopii kylämaisemaan? Hankkeessa selvitetään myös kyselyn avulla luontomatkailu- potentiaalin kiinnostavuus. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.


Hankkeen tavoitteet:

  1. Toteuttaa Pasmajärven kylä, erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö.
  2. Edistää monipuolisesti paikallisiin vahvuuksiin tukeutuvan luontomatkailun syntymistä Pasmajärven ja lähikylien alueelle siten, että Tirroniemi toimii yhtenä merkittävänä kysyntää luovana kylien kehittämisen veturina.
  3. Huomioida jo kehittämisvaiheessa luonnontuotteiden ja lähiruuan sekä käsitöiden hyödyntämisen mahdollisuudet kaikessa toiminnassa sekä selvittää ja kuvata toimintaympäristö ja toimijaverkosto.
  4. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.

Hankkeen rahoittavat Euroopan Unionin Maaseuturahasto, ELY- Keskus, Maaseutu 2020 sekä Leader Tunturi-Lappi. Hankkeen kustannusarvio on 102 643€ ja josta julkisen rahoituksen osuus on 90%. Hankkeen toteutusaika on 01.06.2017 – 30.11.2018

Lippu ja lause englanti      leader_logo             Leader_logo_rgb_yksi_tunturilappi pieni

Lisätietoja hankkeesta:
Hanna-Riina Vuontisjärvi
Projektipäällikkö/ Tirrovoimaa- hanke
hvuontisjarvi@gmail.com